Over de Senaat

België is een vertegenwoordigende democratie

Alle meerderjarige Belgen beslissen mee over het bestuur van het land. Dat is democratie. Het is echter niet handig om met miljoenen mensen samen te debatteren en afspraken te maken. Daarom kiezen we onze vertegenwoordigers. Die vergaderen en beslissen in onze naam in het parlement. Omdat de burgers op die manier vertegenwoordigd worden door parlementsleden, is België een vertegenwoordigende of parlementaire democratie.

Het Federaal Parlement

Federaal, wat betekent dat eigenlijk?

Bij zijn ontstaan in 1830 was België een unitaire of eenheidsstaat. Het land werd door één parlement en één regering bestuurd.

Geleidelijk aan werd het echter duidelijk dat de Nederlandstaligen, Franstaligen en Duitstaligen andere ideeën hadden over de organisatie van de samenleving.

Daarom werd het land opgedeeld in Gemeenschappen en Gewesten. Deze deelstaten hebben elk een eigen parlement en regering. Hun wetten noemen we decreten of ordonnanties.
De Gemeenschappen beslissen vooral over wat betrekking heeft op de inwoners zelf. Zo zijn zij bevoegd voor cultuur, taalgebruik, onderwijs, media, jeugd- en ouderenzorg, …
De Gewesten beslissen dan weer over wat gebonden is aan het grondgebied. Zij zijn bevoegd voor milieu, economie, werkgelegenheid, openbaar vervoer, …

 

Gemeenschappen

Gewesten

Een land met wetten die gelden per deelstaat en wetten die gelden voor het hele land, is een federaal land.

In België maakt het Federaal Parlement wetten voor het hele land.

Het Federaal Parlement bestaat uit de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat. Dit zijn twee verschillende parlementaire vergaderingen.

De parlementsleden van de Kamer noemen we Kamerleden, die van de Senaat senatoren.

 

Wie zijn de 60 senatoren?

De Senaat telt 60 senatoren:

50 deelstaatsenatoren worden door de deelstaatparlementen naar de Senaat afgevaardigd. Deze parlementsleden zijn in hun deelstaatparlement verkozen door de bevolking en zetelen daarnaast ook in de Senaat.

Het Vlaams Parlement wijst 29 senatoren aan.
Het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Parlement van het Waalse Gewest en de Franstalige leden van het Brussels Parlement wijzen samen 20 senatoren aan. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wijst 1 senator aan.

10 gecoöpteerde senatoren (6 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen) worden aangewezen (= gecoöpteerd*) door de 50 deelstaatsenatoren.

Om senator te worden moet je een Belg van minstens 18 jaar oud zijn.

De senatoren die tot eenzelfde politieke partij behoren, kunnen een fractie vormen. Hier lees je meer over de samenstelling van de Senaat en vind je een overzicht van alle senatoren per politieke fractie.

(*) Benoeming van een nieuw lid, in een assemblee, door de leden die er al deel van uitmaken.

Wat doet de Senaat?

De Senaat en de Kamer maken wetten. Ze vormen de federale wetgevende macht, samen met de koning. De koning moet immers mee de wetten ondertekenen.

Voor de belangrijkste wetten (zoals de Grondwet en wetten die de organisatie van de Staat regelen) moeten de Senaat en de Kamer akkoord gaan over precies dezelfde wettekst.

De Kamer maakt de meeste andere wetten, controleert de regering en keurt de begroting goed.

De Senaat is de assemblee van de deelstaten. De deelstaten hebben via hun senatoren een zeg in het federale beleid. De Senaat kan informatierapporten opstellen over onderwerpen die gevolgen hebben voor de deelstaten.

De Senaat bemiddelt ook bij conflicten tussen de parlementen in België.

Senatoren nemen deel aan de internationale parlementaire vergaderingen.

Onze brochure 'de nieuwe Senaat' legt dit bondig uit.

Wil je weten wat de Senaat nog meer doet? Lees verder.

Om de senatoren aan het werk te zien, klik hier.