Links

  1. Parlementen en regeringen in België
  2. Europese Unie
  3. Democratie en burgerzin
  4. Kinderrechten

1. Belgische parlementen en regeringen

Federaal niveau:

Senaat
Kamer van volksvertegenwoordigers
Federale regering

Gemeenschappen en Gewesten:

Vlaams Parlement
Vlaamse Regering

Parlement van de Franstalige Gemeenschap
Regering van de Franstalige Gemeenschap

Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Regering van de Duitstalige Gemeenschap

Waals Parlement
Regering van het Waals gewest

Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel)
Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel)

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel)
College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel)

Parlement van de Franstalige Brusselaars
College van de Franse Gemeenschapscommissie (Brussel)

2. Europese Unie

Portaalsite van de Europese Unie
Kids' Corner

3. Democratie en burgerzin

Jonge reporters in het Federaal Parlement
Educatieve dienst BELvue
De Kracht van je Stem

4. Kinderrechten

Nationale commissie voor de rechten van het kind
Kinderrechtencommissariaat
Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant

Kinderrechtencoalitie
Coordination des ONG pour les droits de l'enfant (CODE)
Jugendinfo

Vlaamse Jeugdraad
Vlaamse Scholierenkoepel
Conseil de la Jeunesse d'Expression Française
Rat der Deutschsprachigen Jugend

Eurochild